Tradycyjnie jesienią w naszej szkole odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Uczniowie piekli w ognisku ziemniaki i kiełbaski, wspólnie śpiewali jesienne piosenki, zbierali dary jesieni, a klasy IV-VI urządzili sobie bitwę na żołędzie. Zabawa była przednia.

Czytaj więcej...

   W Szkole Podstawowej w Łupiance Starej trwa realizacja projektu unijnego "Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I - III w gminie Łapy" nr WND-POKL 09.01.02-20-642/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone są nastepujące zajęcia::

1) Matematyczne preteksty- uczęszcza 8 uczniów

2) Młody ekolog - uczęszcza 8 uczniów.

3) Zajęcia logopedyczne - uczęszcza 4 uczniów.

4) Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnosciami w nauce czytania i pisania, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Czytaj więcej...

Dnia 15.10.2012 o godzinie 12.30 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzięki pomocy Samorządu Uczniowskiego oraz Pani Jolanty Sołowiej i Pana Adama Mościckiego uczniowie klasy V odegrali scenkę przedstawiającą parodię dnia szkolnego. Wychowankowie wyrazili również swoje podziękowania pedagogom za trud włożony w ich wychowanie. W uroczystości wzięli udział dzieci i nauczyciele,  zaproszeni goście, księża okolicznych parafii, przedstawiciel Miasta i Gminy Łapy, emerytowani nauczyciele szkoły oraz rodzice.

Czytaj więcej...

"Proszę o uwagę Panowie i Panie! Dziś pierwszoklasiści złożą ślubowanie".

Czytaj więcej...

            29 września 2012 roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w V Pieszej Pielgrzymce Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Diecezji Łomżyńskiej z Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach do Sanktuarium Matki Bożej Płonkowskiej.Czytaj więcej...