W sierpniu 2018 roku mija 74 rocznica wydarzeń w lesie waniewskim, gdzie zostali pomordowani przez hitlerowców mieszkańcy okolicznych miejscowości. Obchody rocznicy rozpoczęła Msza Św. w intencji 96 ofiar w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności. Dalsze uroczystości odbyły się przy Obelisku w Wólce Waniewskiej. Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Mojkowska powitała przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli: Ksiądz Marek Dołęgowski Proboszcz Parafii w Bokinach, Pan Adam Perkowski przedstawiciel Rady Miejskiej w Łapach, Pan Henryk Łupiński przedstawiciel Biura Poselskiego PiS w Łapach Posła na Sejm RP Dariusza Piontkowskiego , sołtysi wsi Bokiny i Wólka Waniewska, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Honorową wartę przy Obelisku pełniły dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Łupiance Starej. Odbyła się wspólna modlitwa za pomordowanych. W imieniu Pani Burmistrz Łap głos zabrał radny Pan Adam Perkowski. Uczniowie zaśpiewali piosenki „Taki kraj”, „Powrócisz tu”. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Obchody kolejnych rocznic tych smutnych wydarzeń to uroczystość, która łączy lokalną społeczność i nie pozwoli zapomnieć. Mijają lata, a pamięć wciąż trwa…

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III”.

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020.

 

„Otwarte Drzwi – edycja III”

Od listopada do czerwca 2017/2018 roku realizowany był Projekt Unijny w oddziale przedszkolnym w grupie 5-6 latków. W ramach projektu odbywały się zajęcia: językowe, komunikacyjne, przyrodnicze, matematyczno-informatyczne, z przedsiębiorczości. Uczniowie poprzez zabawę i korzystanie z dostarczonych materiałów dydaktycznych poznali bliższe i dalsze środowisko przyrodnicze, doskonalili umiejętność liczenia, rozwijali kompetencje językowe, zapoznawali się z językiem angielskim, uczyli się, jak gospodarować pieniędzmi. Aktywnie i atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia wpłynęły na wzrost wiedzy dzieci związanych z funkcjonowaniem w najbliższym środowisku.

Czytaj więcej...

W ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III” dzieci obejrzały spektakl pt. „Pinokio” i aktywnie w nim uczestniczyły. Spotkały się z aktorami, zapoznały się z procesem powstawania sztuki teatralnej i obejrzały rekwizyty.

 

Czytaj więcej...

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III”.

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020.

 

 

Warsztaty przyrodnicze

W ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III” dzieci brały czynny udział w warsztatach przyrodniczych w Kurowie, w Ziołowym Zakątku, w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka” w Pietkowie. Celem zajęć było wzbogacanie wiedzy o najbliższym środowisku.

Czytaj więcej...

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III”.

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020.

 

Zajęcia logopedyczne

W ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III” odbywały się zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym 3-4 latków. Celem zajęć było usprawnienie narządów artykulacyjnych i rozwijanie poprawnej wymowy. Zajęcia odbywały się w formie zabaw ruchowych, słuchowych i naśladowczych. Dzieci chętnie uczestniczyły zajęciach.

Czytaj więcej...