Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września o godzinie 900.

Uroczystość poprzedzi Msza Św. w Kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej o godz. 800.

Zapraszamy rodziców i uczniów.

 

Autobus dowiezie dzieci do szkoły według harmonogramu:

Bokiny - 8.15

Wólka Waniewska - 8.20

Jeńki Kolonia - 8.25

Jeńki - 8.30

I kurs - klasy V, VI, VII, VIII

Bokiny - 7.05

Wólka Waniewska - 7.09

Jeńki Kolonia - 7.13

Jeńki - 7.16

Łupianka Stara - 7.21

 

II kurs - klasy I, II, III, IV, + 5-6 latki

Bokiny - 7.50

Wólka Waniewska - 7.55

Jeńki Kolonia - 7.58

Jeńki - 8.05

Łupianka Stara - 8.10

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

Podręczniki dla klasy I

1. Elementarz odkrywców kl.1 cz.

2. Elementarz odkrywców kl.1 cz.2

3. Elementarz odkrywców kl.1 cz.3

4. Elementarz odkrywców kl.1 cz.4

5. Elementarz odkrywców Matematyka kl.1 cz.1

6. Elementarz odkrywców Matematyka kl.1 cz.2

7. GoldSparks1 + płyta DVD

8. RELIGIA - Żyjemy w Bożym świecie

 

Czytaj więcej...

W sierpniu 2018 roku mija 74 rocznica wydarzeń w lesie waniewskim, gdzie zostali pomordowani przez hitlerowców mieszkańcy okolicznych miejscowości. Obchody rocznicy rozpoczęła Msza Św. w intencji 96 ofiar w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności. Dalsze uroczystości odbyły się przy Obelisku w Wólce Waniewskiej. Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Mojkowska powitała przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli: Ksiądz Marek Dołęgowski Proboszcz Parafii w Bokinach, Pan Adam Perkowski przedstawiciel Rady Miejskiej w Łapach, Pan Henryk Łupiński przedstawiciel Biura Poselskiego PiS w Łapach Posła na Sejm RP Dariusza Piontkowskiego , sołtysi wsi Bokiny i Wólka Waniewska, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Honorową wartę przy Obelisku pełniły dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Łupiance Starej. Odbyła się wspólna modlitwa za pomordowanych. W imieniu Pani Burmistrz Łap głos zabrał radny Pan Adam Perkowski. Uczniowie zaśpiewali piosenki „Taki kraj”, „Powrócisz tu”. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Obchody kolejnych rocznic tych smutnych wydarzeń to uroczystość, która łączy lokalną społeczność i nie pozwoli zapomnieć. Mijają lata, a pamięć wciąż trwa…

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III”.

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020.

 

„Otwarte Drzwi – edycja III”

Od listopada do czerwca 2017/2018 roku realizowany był Projekt Unijny w oddziale przedszkolnym w grupie 5-6 latków. W ramach projektu odbywały się zajęcia: językowe, komunikacyjne, przyrodnicze, matematyczno-informatyczne, z przedsiębiorczości. Uczniowie poprzez zabawę i korzystanie z dostarczonych materiałów dydaktycznych poznali bliższe i dalsze środowisko przyrodnicze, doskonalili umiejętność liczenia, rozwijali kompetencje językowe, zapoznawali się z językiem angielskim, uczyli się, jak gospodarować pieniędzmi. Aktywnie i atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia wpłynęły na wzrost wiedzy dzieci związanych z funkcjonowaniem w najbliższym środowisku.

Czytaj więcej...