13 lutego, w dzień zapustów, Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę walentynkową. Młodsi i starsi uczniowie integrowali się podczas tańca. Zebrane zostały też kartki walentynkowe, które rozesłano szkolną pocztą walentynkową  następnego dnia.

Czytaj więcej...

Tradycyjnie z Bożym Błogosławieństwem do naszej szkoły przybyli księża z Parafii Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej Ksiądz Proboszcz Józef Ogórkis i Ksiądz Andrzej Gromadzki. Wspólna modlitwa, wsłuchanie się w Słowo Boże i śpiew kolęd wprowadziły nas w atmosferę wizyty duszpasterskiej. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe obrazki.

Czytaj więcej...

W miesiącach grudniu i styczniu dzieci badały właściwości śniegu, lodu i powietrza. Wspólnie z rodzicami wykonały karmnik w celu dokarmiania ptaków zimą. Poznały  zwroty w języku angielskim wyrażające uczucia i emocje. Uczyły się prawidłowo reagować na niepowodzenia i zły humor oraz uczyły się uważnego słuchania. Poznały zasady funkcjonowania sklepu i banku. Aktywnie uczestniczyły w zabawie tematycznej „W sklepie”. Poznały walory oszczędzania. Wykonały skarbonki z surowców wtórnych.

Czytaj więcej...

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Łapy

 na rok szkolny 2018/2019

 

Czytaj więcej...

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Łapy

 na rok szkolny 2018/2019

 

Czytaj więcej...