SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

od 09.09.2013 r.

 

  1. Urszula Jaworowska – Łupianka Stara 73, tel. 85 650 21 68, 515189130
  2. Agnieszka Filonik - Wólka Waniewska 24, tel. 85 650 21 10
  3. Edyta Piszczatowska – Jeńki 117, tel. 502 267 184

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

od 09.09.2013 r.

 

  1. Joanna Mojsa – Jeńki 3, tel. 86 476 46 89
  2. Urszula Jabłonowska       - Bokiny 121, tel. 85 650 22 98
  3. Jolanta Zdunko – Jeńki 62, tel. 86 464 46 63
  4. Agnieszka Łotko – Bokiny 94,
  5. Bożena Kamińska -  Łupianka Stara 27, tel. 85 650 22 27
  6. Małgorzata Łupińska – Łupianka Stara 2, tel. 85 650 21 56