DYREKTOR SZKOŁY:

  • Krystyna Mojkowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

  • Agnieszka Grygoruk
  • Bożena  Płońska
  • Alicja Skłodowska
  • Teresa Połejko

JĘZYK POLSKI:

  • Anna Maria Łapińska

JĘZYK ANGIELSKI:

  • Magdalena Michno

HISTORIA:

  • Grzegorz Hryncewicz

PRZYRODA:

  • Maria Jolanta Sołowiej

MATEMATYKA:

  • Piotr Gołębiewski

INFORMATYKA:

  • Joanna Mierzwińska

TECHNIKA:

  • Krystyna Mojkowska

PLASTYKA:

  • Maria Jolanta Sołowiej

MUZYKA:

  • Adam Mościcki

WF: 

  • Joanna Mierzwińska

RELIGIA: 

  • Wioletta Katarzyna Łupińska

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA:

  • Maria Jolanta Sołowiej

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYRÓWNAWCZE:

  • Marzena Chodziutko

LOGOPEDA:

  • Arletta Maciejczuk

ŚWIETLICA:

  • Wioletta Katarzyna Łupińska, Piotr Gołębiewski, Magdalena Michno, Teresa Połejko, Maria Jolanta Sołowiej