DYREKTOR SZKOŁY:

 • Krystyna Mojkowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 • Agnieszka Grygoruk
 • Bożena  Płońska
 • Alicja Skłodowska
 • Teresa Połejko

JĘZYK POLSKI:

 • Anna Maria Łapińska

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Magdalena Michno

HISTORIA:

 • Grzegorz Hryncewicz

PRZYRODA:

 • Maria Jolanta Sołowiej

MATEMATYKA:

 • Piotr Gołębiewski

INFORMATYKA:

 • Joanna Mierzwińska

TECHNIKA:

 • Krystyna Mojkowska

PLASTYKA:

 • Maria Jolanta Sołowiej

MUZYKA:

 • Adam Mościcki

WF: 

 • Joanna Mierzwińska

RELIGIA: 

 • Wioletta Katarzyna Łupińska

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA:

 • Maria Jolanta Sołowiej

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYRÓWNAWCZE:

 • Marzena Chodziutko

LOGOPEDA:

 • Arletta Maciejczuk

ŚWIETLICA:

 • Wioletta Katarzyna Łupińska, Piotr Gołębiewski, Magdalena Michno, Teresa Połejko, Maria Jolanta Sołowiej