Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

„ Do widzenia przyjaciele, wspólnych spraw mieliśmy wiele,

Już ta nitka się urywa, coś się kończy a coś zaczyna….”

 

19 czerwca dobiegł końca kolejny rok szkolny. Była to wyjątkowa uroczystość. Mury naszej szkoły opuściło 7 absolwentów. Jednocześnie serdecznie podziękowaliśmy za wieloletnią współpracę i pełnienie funkcji dyrektora Pani mgr Krystynie Mojkowskiej.

Po odśpiewaniu hymnu i powitaniu licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się: Burmistrz Miasta Łapy Krzysztof Gołaszewski, Ks. Kanonik Proboszcz Parafii w Płonce Kościelnej - Józef Ogórkis, Ks. Proboszcz Parafii w Bokinach - Marek Dołęgowski, Ks. Proboszcz Parafii w Waniewie - Jan Kukowski, rodzice na czele z obecną Przewodniczącą Rady Rodziców - Urszulą Jaworowską, byłą Przewodniczącą Rady Rodziców – Małgorzatą Łupińską wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor i podsumowania całorocznej pracy uczniów i nauczycieli.

Następnie odbyło się pożegnanie klasy III i ich wychowawczyni Pani Bożeny Płońskiej. Po czym z częścią artystyczną wystąpili uczniowie klasy VII i VIII. Na zakończenie występu uroczyście ślubowali jako absolwenci Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej.

Podniosłą chwilą było wręczenie uczniom stypendiów przez Burmistrza Łap za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Równie uroczyście odbyło się rozdanie świadectw absolwentom oraz wyróżnień i nagród w pozostałych klasach.

Kolejnym niezwykle wzruszającym punktem programu było pożegnanie obecnej Pani Dyrektor Krystyny Mojkowskiej. Wielu ciepłym słowom, podziękowaniom i wspomnieniom nie było końca. Była nie tylko naszym Dyrektorem, ale także przyjacielem, doradcą, drogowskazem na krętych drogach edukacji. Traktowała szkołę jak własny dom oraz dbała
i walczyła o każdy najmniejszy szczegół, a także dobrą atmosferę. Również Pani Dyrektor wyraziła swoje podziękowania przybyłym gościom, rodzicom, uczniom i nauczycielom. Życzyła wszystkim spokojnego i udanego wypoczynku.

Tradycyjnie na koniec zadzwonił ostatni dzwonek zwiastujący wakacje…