Dnia 28 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja przedstawiciela z KRUS z Białegostoku pt. „Bezpiecznie na wsi – maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Celem prelekcji było pokazanie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone w gospodarstwie rolnym. Wiadomości zdobyte podczas prelekcji uczniowie wykorzystują przy wykonywaniu prac plastycznych na Wojewódzki Konkurs Plastyczny ogłoszony przez KRUS Białystok pt. „Bezpiecznie na wsi – maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Te prewencyjne działania mają na celu zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w gospodarstwie.