ZAPROSZENIE

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej zapraszają na zebranie Rodziców uczniów klas I – VIII dnia 11 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 1330.

 

Porządek zebrania:

1. Obejrzenie spektaklu teatralnego o tematyce czytelniczej.

2. Spotkanie z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów w celu omówienia postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

Zachęcamy Rodziców do udziału w zbiórce funduszy dla absolwenta naszej szkoły na zakup protez.

 

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Łupince Starej

Krystyna Mojkowska