„Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów.” Amo Jones

W tym roku biblioteka szkolna zorganizowała szereg akcji, które miały na celu doposażenia swoich zasobów. W związku z tym przeprowadzono kiermasz książek z Tuliszkowa i Loterię Fantową, z których dochód przeznaczono na zakup książek do biblioteki. W pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu obu akcji zaangażowali się uczniowie klasy ósmej, zaś uczniowie klasy szóstej przygotowali plakaty zachęcające do czytania i swoje projekty Ex librisów. Łącznie uzyskano 143 zł. i po konsultacjach z uczniami zakupiono 12 nowych pozycji m.in. z serii Czytam sobie oraz nowości: Griffiths Andy: „13- piętrowy domek na drzewie” oraz „16- piętrowy domek na drzewie”. Ponadto biblioteka pozyskała 36 lektur szkolnych podarowanych przez jednego z rodziców naszych uczniów - panią Urszulę Jaworowską oraz 56 metalowych podpórek do książek przekazanych przez pana Tomasza Przepieścia - sponsora prywatnego z Białegostoku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wzbogacanie naszego księgozbioru, za otwarte na potrzeby biblioteki serce, życzliwość i pomoc a wszystkich uczniów zachęcamy do wypożyczania nowych książek.