Niemal wszyscy uczniowie klas 0-III brali udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. : „Kto Ty jesteś? Polak mały”. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Nagrodę przyznano uczniom:

Wiktoria Janucik kl. 0

Krystian Filonik kl.I

Emilia Kostrowska kl.I

Karolina Hryc kl.II

Mateusz Idźkowski kl.II

Adrianna Jaworowska kl.II

Anna Karpowicz kl.III

Rozstrzygnięty został także szkolny konkurs plastyczny pt.: „Portret Polaka Patrioty” dla klas IV-VIII. Nagrodzono prace:

Kamili Kalinowskiej kl.IV

Konrada Jaworowskiego kl.VII

Patrycji Karpowicz kl.VII

Gabrieli Piszczatowskiej kl.VII

Oba konkursy zorganizowane przez bibliotekę miały na celu promowanie wśród uczniów idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.