20 wrzesnia dzieci z przedszkola i klas I-III bawily sie na Swiecie Pieczonego Ziemniaka w Swietlicy Wiejskiej w Lupiance Starej. Instruktorzy z OKF w Lapach przeprowadzili zawody sportowe. Nauczyciele z naszej szkoly zorganizowali dzieciom zajecia plastyczne. Mamy ze Stowarzyszenia Kolo Gospodyn Wiejskich w Lupiance Starej wraz z pania instruktor Swietlicy Wiejskiej przygotowaly poczestunek. Wszystkim zaangazowanym w dobra zabawe dziekujemy.