Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole rozpoczęliśmy od uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

Uczniowie klasy III, IV i VI pod kierunkiem p. Teresy Połejko, p. Anny M. Łapińskiej i p. Adama Mościckiego przygotowali piękną, patriotyczną akademię, która przeniosła nas w czasie do XVIII wieku, kiedy to obradował Sejm Czteroletni. Przyjęta podczas burzliwych obrad Ustawa Rządowa przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie, pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Delegacja z naszej szkoły brała również udział w uroczystościach gminnych w Łapach.