"End Plastic Pollution" to hasło tegorocznego Dnia Ziemi. 23 kwietnia uczniowie klasy szóstej przygotowali happening, który miał zwrócić uwagę pozostałych uczniów na problem zanieczyszczenia naszej planety odpadami z tworzyw sztucznych. Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy wszyscy troszczyć się o środowisko naturalne. Możemy to robić poprzez segregowanie odpadów, ponowne wykorzystywanie i recykling opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, a także rezygnowanie lub ograniczanie korzystania z plastikowych opakowań, gdy mamy taką możliwość.
Chrońmy Ziemię!!!