"Otwarte Drzwi - edukacja III"

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Praca z materiałem M. Montessori

Dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z materiałów z różnymi stopniami aktywności M. Montessori. Materiały pozwalają dzieciom silnie zaangażować się w poznawanie podstawowych reguł matematycznych takich jak: klasyfikowanie, porównywanie, poznawanie cyfr, figur geometrycznych, liczenia i dokonywania prostych operacji matematycznych. Pobudzają samodzielność dzieci oraz odpowiadają ich zainteresowaniom. Przez to dzieci uczą się, że każda praca musi być zaplanowana, przygotowana, podzielona. Podczas pracy dzieci uczą się kolejności działań oraz współpracy i dzielenia się informacją z innymi dziećmi. Młodsi mogą w ten sposób uczyć się przez obserwacje starszych. Praca przy pomocy tego materiału prowadzi do pobudzenia ducha i rozwoju wrażliwości zmysłów.