Dnia 13 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III, IV i VI porządkowali teren wokół Obeliska w Wólce Waniewskiej. Dzieci pozbierały śmieci w lesie i przy pomniku, zgrabiły suche liście. Po skończonej pracy chwilą ciszy uczciły pamięć pomordowanych, odmówiły modlitwę i zapaliły znicze.