Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupiance Starejna podstawie Zarządzenia nr 446/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r –Burmistrza Łap ogłasza terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych orazdo kl. I  Szkoły Podstawowej.

Termin składania „Deklaracji” o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

  • od 12.03.2018 r  do 16.03.2018 r

 

Terminy składania wniosków:

  • Do grupy 3 – 4 latków oraz kl. „0” (5 – 6 latków)

od 26.03.2018r do 06.04.2018r

 

  • Do klasy I Szkoły Podstawowej

od 26.04.2018r do 04.05.2018r

 

Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły.

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola - oddziału przedszkolnego