W miesiącach grudniu i styczniu dzieci badały właściwości śniegu, lodu i powietrza. Wspólnie z rodzicami wykonały karmnik w celu dokarmiania ptaków zimą. Poznały  zwroty w języku angielskim wyrażające uczucia i emocje. Uczyły się prawidłowo reagować na niepowodzenia i zły humor oraz uczyły się uważnego słuchania. Poznały zasady funkcjonowania sklepu i banku. Aktywnie uczestniczyły w zabawie tematycznej „W sklepie”. Poznały walory oszczędzania. Wykonały skarbonki z surowców wtórnych.