Informacje dla Rodziców

 

Konsultacje z nauczycielami:

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14-15

        

 

Strona internetowa szkoły: splupianka.pl

 

Ważne dokumenty szkolne (Statut, WSO, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy) udostępnione są:

- na stronie internetowej szkoły,

- w sekretariacie szkoły

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

16IX,   1 IV,   2V,     20VI

 

Telefony:

Do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej - 85-715-23-34

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach -  85-715-27-18

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach - 86-476-30-10