Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III”.

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020.

 

„Otwarte Drzwi – edycja III”

Od listopada do czerwca 2017/2018 roku realizowany był Projekt Unijny w oddziale przedszkolnym w grupie 5-6 latków. W ramach projektu odbywały się zajęcia: językowe, komunikacyjne, przyrodnicze, matematyczno-informatyczne, z przedsiębiorczości. Uczniowie poprzez zabawę i korzystanie z dostarczonych materiałów dydaktycznych poznali bliższe i dalsze środowisko przyrodnicze, doskonalili umiejętność liczenia, rozwijali kompetencje językowe, zapoznawali się z językiem angielskim, uczyli się, jak gospodarować pieniędzmi. Aktywnie i atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia wpłynęły na wzrost wiedzy dzieci związanych z funkcjonowaniem w najbliższym środowisku.

Czytaj więcej...

W ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III” dzieci obejrzały spektakl pt. „Pinokio” i aktywnie w nim uczestniczyły. Spotkały się z aktorami, zapoznały się z procesem powstawania sztuki teatralnej i obejrzały rekwizyty.

 

Czytaj więcej...

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III”.

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020.

 

 

Warsztaty przyrodnicze

W ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III” dzieci brały czynny udział w warsztatach przyrodniczych w Kurowie, w Ziołowym Zakątku, w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka” w Pietkowie. Celem zajęć było wzbogacanie wiedzy o najbliższym środowisku.

Czytaj więcej...

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III”.

Projekt „Otwarte Drzwi – edycja III” współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020.

 

Zajęcia logopedyczne

W ramach projektu „Otwarte Drzwi – edycja III” odbywały się zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym 3-4 latków. Celem zajęć było usprawnienie narządów artykulacyjnych i rozwijanie poprawnej wymowy. Zajęcia odbywały się w formie zabaw ruchowych, słuchowych i naśladowczych. Dzieci chętnie uczestniczyły zajęciach.

Czytaj więcej...

Dnia 22 czerwca zakończyliśmy kolejny, pracowity rok szkolny 2017/2018. Uroczystą akademię zorganizowali: Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Agnieszki Grygoruk oraz dzieci z klasy III żegnające swoją wychowawczynię.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Księża Proboszczowie okolicznych parafii: Ks. Józef Ogórkis, Ks. Marek Dołęgowski, Ks. Jan Kukowski, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice.

Najlepszym uczniom ze średnią ocen 5,4 i wyżej z klas IV- VII zostały wręczone stypendia Burmistrza Łap. Z dumą patrzyliśmy na 9 nagrodzonych wychowanków. Wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali również pozostali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i wzorowe zachowanie, a ich rodzice- listy gratulacyjne.

Życzenia zdrowego i bezpiecznego wypoczynku przekazali uczniom, nauczycielom i rodzicom księża oraz Dyrektor Szkoły Krystyna Mojkowska.

Czytaj więcej...